HDY Hajj Flight Allocation 2012

       
HAJJ FLIGHT SCHEDULE 2012FAQ   

กิจกรรม << >>

นโยบาย ศอ.บต.

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนโยบายระดับชาติ ที่จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔ ที่กำหนดให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำนโยบาย...

รายชื่อผู้แสวงบุญ

Wukuf Date


WUKUF 25 ตุลาคม 2555
เหลืออีก
1310
วัน

พฤษภาคม 2016
ร่อญับ -ชะอ์บาน 1437
อา พฤ
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
10
18
11
19
12
20
13
21
14
22
15
23
16
24
17
25
18
26
19
27
20
28
21
29
22
30
23
31
24